Jaarvergadering & stukken

10 November 2020 vond de jaarvergadering plaats van Vereniging de Waag.

Download hier de notulen van de ALV 2020 en de jaarrekening van 2020 in PDF formaat.

 

Woensdag 7 juli 2021 zal dit jaar de jaarvergadering plaatsvinden. U bent welkom vanaf 19.30 in het Geert Groote Huis, Lamme van Dieseplein 4, Deventer.

Agenda:
1.            Opening
2.            Notulen
3.            Jaarverslag 2020
4.            Financieel Jaarverslag 2020
5.            Decharge bestuur
6.            Benoeming kascommissie 2021
7.            Bestuursmutaties:
* Ed van Lamoen neemt afscheid. Frederiek Rikken wordt op voorstel benoemd tot penningmeester.
* Murielle Itjeshorst draagt haar taak als secretaris over aan Catelijn de Reuver.
8.            Wvttk