Jaarvergadering & stukken

Donderdag 3 oktober 2022 zal dit jaar de jaarvergadering plaatsvinden. U bent welkom vanaf 19.00 in museum de Waag.

Download hier de notulen van de ALV 2021, de balans en het resulaat van 2021 in PDF formaat.

 

Agenda:
1.            Opening & jaarverslag 2021
2.            Notulen
3.            Bestuursmutaties: Sebastiaan Kuitenbrouwer wordt op voorstel benoemd tot penningmeester.
4.            Financieel Jaarverslag 2020
5.            Decharge bestuur
6.            Benoeming kascommissie 2021
7.            Wvttk