Subsidiëring publicaties

Dankzij een gift van de voormalige Stichting Promotie Deventer Musea beschikt Vereniging De Waag over geld dat kan worden besteed aan subsidiering van publicaties.

Subsidie kan worden verleend voor (hulp bij) de totstandkoming van publicaties de Deventer historie betreffende en aan activiteiten die de openbaarmaking van de Deventer historische collectie ten goede komen, zulks ter beoordeling van het bestuur van de vereniging.

Aanvragen, voorzien van een projectplan met inhoudelijke beschrijving en financiele onderbouwing van het project kunnen worden ingediend bij de secretaris van de vereniging.