Organisatie Vereniging de Waag

Vereniging de Waag heeft zo’n 200 leden. Eenmaal per jaar wordt er een ALV gehouden.  Daarnaast worden met enige regelmaat uitjes georganiseerd die in het verlengde liggen van de interessegebieden van de vereniging.

Vereniging de Waag heeft een ANBI status. Alle Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken. Zo kan het ook voor een gever gunstig zijn om bezittingen via onze vereniging aan Deventer te geven of na te laten. Meer informatie hierover vindt U op de pagina gewijd aan dit onderwerp.

Huidige samenstelling van het bestuur:

Lucrees van Groningen, voorzitter

Sebastiaan Kuitenbrouwer, penningmeester

Catelijn de Reuver, secretaris

Rebecca Scholten

Het voltallige bestuur is onbezoldigd.

RSIN : 72.12.756