Geschiedenis museum de Waag

In de 19e eeuw bloeide, onder invloed van de romantiek en het nationalisme, de belangstelling voor de geschiedenis op. Omstreeks het midden van de eeuw werden in veel steden verenigingen opgericht om voorwerpen en afbeeldingen uit het lokale verleden bij elkaar te brengen. Soms waren deze verzamelingen de aanzet tot latere museale ontwikkelingen. Zo ook in Deventer.

1856: ‘Kabinet van Merkwaardigheden’ ingericht.

1888: ‘Kabinet van Zeldzaamheden’ ingericht.

1913: Vereniging De Waag opgericht. De vereniging exploiteert Museum De Waag.

1915: Museum De Waag geopend in gebouw de Waag.
Start groei collectie door schenkingen, waaronder zeer kostbare, maar ook speelgoed.

1919: Mejuffrouw G.J. Palthe erelid. Met diverse geldelijke schenkingen legde zij de basis voor het huidige verenigingskapitaal.

1932: Speelgoedmuseum geopend in gebouw De Drie Haringen.

1939: Start thematentoonstellingen en educatieve programma’s.

1964: Beide musea in gemeentelijke handen. Vereniging De Waag steunt bij belangrijke aankopen.

1970: Aankoop collectie blikken mechanisch speelgoed (Stekelenburg).

1972: Museum voor Mechanisch Speelgoed geopend in de Noordenbergstraat.

1983: Museum voor Mechanisch Speelgoed gesloten.
Bruikleen collectie Nederlands Verpakkingsblik (Thomassen & Drijver – Verblifa).
Speelgoed- en Blikmuseum geopend in Brink 47.
Pand De Drie Haringen voor VVV, kantoor en depot Gemeentemusea

1984: Restauratie Museum De Waag. Vereniging De Waag draagt 50.000 gulden bij voor inrichting.

2003: Restauratie en herinrichting Historisch Museum Deventer in gebouw de Waag.

2010: Vereniging De Waag draagt financieel bij aan conservering en digitalisering prenten- en tekeningencollectie.

2011: De Vereniging koopt het olieverf op paneel ‘Gezicht op Deventer ‘ (1848) door B.J. van Hove aan.

2013: Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan werd de Vereniging ingeschreven in het Gulden Boek van Gemeente Deventer.
Uitgave door de Vereniging De Waag van Merkwaardig en Zeldzaam; 160 jaar Deventer museumgeschiedenis, door Henk Nalis.

2015: Aankoop schilderij van Gerard Ter Borch, portret van (waarschijnlijk) Cosimo III de’ Medici.