ALV Vereniging de Waag

Op donderdag 14 november a.s. zal de jaarlijkse ALV van Vereniging de Waag plaatsvinden.

Deze ALV vindt later in het jaar plaats dan u van ons gewend bent. Dit komt door de voorbereidingen van de voorgenomen wijzigingen van de Statuten en de goedkeuring daarvan door de Gemeente Deventer.

De ledenvergadering vindt plaats in het Geert Groote Huis. U bent vanaf 19.30 welkom voor een kop koffie. De vergadering start om 20.00 uur.  Na afloop is er de gelegenheid met elkaar een borrel te drinken.

Hieronder vindt u verschillende bestanden die tijden de ALV besproken gaan worden:

 

Verslag ALV Vereniging de Waag 2018

Statuten versie 1994

Overzicht wijziging statuten

Concept statutenwijziging

Goedkeuring gemeente statuten

Huishoudelijk reglement

Beleggingsreglement